Thiết kế thùng nhựa Thor có ứng dụng cao, phù hợp với nhiều mục đích khác nhau như dự trữ, bảo quản, vận chuyển đồ, vận dụng, thực phẩm,nguyên liệu,… trong trường học, nhà ăn, khu bếp, nhà hàng, khách sạn 
Thor đáp ứng mọi nhu cầu lưu trữ di chuyển cho các sản phẩm khác nhau. Thùng đựng đồ Thor được chứng nhận bởi liên minh châu âu EU và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm NSF từ Hoa Kỳ